Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților, conform GDPR

actualizat la 24 mai 2018

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor („GDPR”), care va intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Produsele și serviciile PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. oferite în cadrul Uniunii Europene sunt conforme cu GDPR, iar prezentul APD vă oferă documentația necesară privind această conformitate.

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor între PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. și Client. Clientul intră în acest Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților în numele său propriu și, în măsura în care acest lucru este cerut pe baza Legilor de Protecție a Datelor.

Domeniul de aplicare și aplicabilitatea prezentului Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților se aplică numai în cazul și în măsura în care PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. prelucrează Date cu caracter personal în numele Clientului, pe parcursul furnizării Serviciilor și aceste Date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul APD în legătură cu astfel de Date cu caracter Personal.

Date personale pe care le prelucrăm conform GDPR

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Comenzi PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.

Suport PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.

Funcționarea site-ului PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.

Comportament online

Ce facem cu ele

Furnizorii de servicii cu care colaboram pentru a ne desfasura activitatea sunt:

mobilPay – furnizori servicii de plata online

Google Analytics – furnizor analiza trafic site

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Pentru comenzile din PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Securitatea

Măsuri de securitate. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de securitate ale PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.

Confidențialitatea prelucrării. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. se va asigura că orice persoană care este autorizată de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

Răspunsul în cazul unui incident de securitate.

În momentul în care vine la cunoștință despre un Incident de Securitate, PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. îl va informa pe Client, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate, îndată ce acesta îi este adus la cunoștință Clientului sau în funcție de cerințele rezonabile ale acestuia.

Care sunt drepturile dvs

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati la contact@echilibrultau.ro

Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail contact@echilibrultau.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.