Termeni și condiții

Folosirea acestui website (denumit în continuare „site”) constituie acceptul dumneavoastră privind următorii termeni generali și condiții (denumiți în continuare „contract”). Aceste condiții generale se aplică în ceea ce privește utilizarea site-ului, orice comandă plasată, orice achiziție făcută prin intermediul site-ului și a oricărei alte înțelegeri încheiate între dumneavoastră și PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. cu următoarele date de identificare: CUI: 36056142 din data 10.05.2016, J8/1044/10.05.2016.

Drepturile proprietății intelectuale ale acestui Site precum și toate materialele conținute de acesta, inclusiv, dar nelimitându-se la imagini, text, fotografii, design, pictograme și ilustrații, excepție făcând acelea care sunt deja protejate de drepturile de copyright și proprietate intelectuală, sunt proprietatea PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. sau afiliaților săi. Pentru a reproduce, republica, modifica, încărca, publica, transmite, redistribui sau afișa public material preluat de pe acest site, aveți nevoie de permisiunea scrisă a PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.. Mărcile înregistrate și logo-urile utilizate și afișate în cadrul acestui site sunt mărci înregistrate ale PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. și ale altora. Nici o parte din conținutul acestui site nu trebuie interpretată ca fiind acordată cu titlu gratuit, prin implicarea sau prin orice altă modalitate, a oricărei licențe sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate afișate pe site fără a avea permisiunea scrisă a proprietarului mărcilor înregistrate. Utilizatorii pot vizualiza și descărca material de pe acest site doar în scopuri personale, necomerciale privind utilizarea la domiciliu, această permisiune fiind considerată adecvată acestui contract. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. vă impune drepturile sale intelectuale conform măsurilor legale în vigoare. Orice alte drepturi care nu sunt în mod expres garantat în cadrul acestui Contract sunt rezervate de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.

Reguli generale:

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Atenționare privind Produsele/Sfaturile:

Acest website nu oferă consiliere medicală și nici nu încearcă să diagnosticheze.

Atenționare privind Informația/Recomandările:

Scopul acestui site este de a prezenta ideile și percepțiile autorului în ceea ce privește consilierea online. Informațiile și recomandările prezentate reflectă strict opiniile, percepțiile și cunoștințele autorului privind subiectul și produsele menționate.

Atenționare privind Garanția:

Conținutul acestui site este furnizat „așa cum este” și fără garanții de orice fel, fie ele precizate în mod expres sau subînțelese. Produsele vândute prin intermediul site-ului sunt vândute „așa cum sunt”, fără garanții de orice fel, fie ele precizate în mod expres sau subînțelese. Conform măsurilor permise de legea în vigoare, PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. renunță la toate garanțiile, exprimate sau insinuate, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicate ale comerțului, titulaturii și non-infringement ale unui scop în particular.

Anularea privind interzicerile. Cu toate ca Site-ul este accesibil în întreaga lume, nu toate produsele despre care se discută sau se vând pe Site vor fi disponibile tuturor persoanelor sau în toate jurisdicțiile sau locațiile geografice. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. oferă și vinde produse doar rezidenților români și expediază colete doar către adrese din  teritoriul României. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, accesul la Site și/sau furnizarea oricărei cantități a oricărui produs sau serviciu oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicții daca se dorește acest lucru.

Codul de conduită prin care sunteți de acord să nu:

• Restrictionați sau impiedicați orice alt utilizator de a folosi site-ul și serviciile acestuia;
• Transmiteți orice fel de informație sau materiale ilegale, fraudulente, amenințătoare, abuzive, calomniatoare, defăimătoare, obscene sau inacceptabile, menite să rănească sau orice informație sau materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament ce poate fi considerat infracțiune, să dea naștere unor răspunderi civile sau să încalce în orice alt fel legea;
• Transmiteți nicio informație sau software care să conțină un virus, un worm, un virus de tip Troian sau alte componente dăunătoare sau perturbatoare;
• Transmiteți materiale care să violeze drepturile intelectuale ale unei alte părți;
• Folosiți site-ul pentru orice fel de reclamă sau scopuri ilegale;
• Modificați, adaptați, sublicențiați, traduceți, vindeți, decompilați sau dezasamblați orice parte a site-ului.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și compensați PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. de și împotriva tuturor și oricăror solicitări, daune, costuri sau alte cheltuieli, inclusiv de toate cheltuielile cu avocații privind taxe de arbitrare, în orice tribunal sau proces care ar putea apărea, direct sau indirect, din încălcarea acestui contract din partea dumneavoastră (inclusiv a încălcării Codului de Conduită) sau/și din orice alte activități desfășurate de dumneavoastră în legătură cu acest site. Această secțiune rămâne valabilă în cazul terminării acestui contract, indiferent de motiv.

Limitarea răspunderii:

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi) rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email office@echilibrultau.ro. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Achiziții:

Există posibilitatea ca, în cazul în care doriți să faceți achiziții ale serviciilor sau produselor descrise în cadrul site-ului, să vi se solicite anumite informații inclusiv, dar fără a se limita la adresa de email și numărul dumneavoastră de telefon. Vă rugăm înțelegeți că asemenea informații vor fi tratate confidențial de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. De asemenea considerăm acceptul dumneavoastră privind informațiile furnizate ca fiind precise, complete și actuale. Totodată, sunteți de acord să achitați toate taxele ce pot apărea datorită altor utilizatori ai contului dumneavoastră. Prețurile afișate pe site sunt în Ron și nu conțin TVA. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile de pe site.

Serviciile de consiliere online se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Dacă nu aveti aceasta vârsta este necesar acordul scris al unui parinte / tutore legal.
Serviciile de consiliere online iți ofera garantia confidențialității. Nici o informație legată de clienții noștri nu va fi făcută publică.
Serviciile de consiliere online nu oferă o evaluare clinică.
Timpul alocat unei ședințe este de 45 minute. Frecvența ședințelor este stabilită de comun acord.

Comentarii, Întrebari și Răspunsuri

Înscrierea de comentarii, întrebări și răspunsuri se poate face, de catre Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Comentarii”. Informațiile înscrise pot fi atat pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
În momentul înregistrarii unui anumit Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda site-ului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul site-ului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Comentariu/Intrebare/Raspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părti, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfașoară aceeași activitate ca și Vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;

Politica de confidențialitate:

Sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate regăsită aici, ați citit și înțeles toate informațiile necesare. De asemenea, prin acordul cu Termenii și condițiile noastre înțelegeți și sunteți de acord cu procesarea datelor personale în scopul facturării serviciilor și expedierii coletelor aferente comenzilor dumneavoastră.

Dizolvarea contractului de vânzare pentru produsele vândute pe site:

Dreptul dumneavoastră de a vă retrage dintr-un contract de vânzare de produse achiziționate la distanță, conform prevederilor legale în legătură cu vânzarea la distanță și orice implementare în acest sens în legislația națională (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), poate fi exercitat în următoarele condiții:
• Trebuie să notificați decizia dumneavoastră de retragere printr-o declarație neechivocă PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. prin e-mail (în secțiunea Contact se regăsesc toate datele noastre de contact) în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea coletului ce conține produsele comandate. Această notificare trebuie să conțină numele dumneavostră, data la care ați plasat comanda și data la care ați primit produsele noastre.
• După primirea instrucțiunilor de retur de la PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. prin e-mail, în cel mai scurt timp de la primirea respectivelor instrucțiuni (în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea), trebuie să returnați pe cheltuiala și riscul dumneavoastră coletul fără a fi deschis, intact, la adresa indicată de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L..
• După ce PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. primește coletul și stabilește că acesta nu a fost deschis, PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. va rambursa în termen de maxim 14 de zile costurile de achiziție a produselor, folosind o metodă de plată identică cu cea prin care s-a achitat factura inițială sau o metodă de plată agreată de părți.

Politica noastră privind Returul și Schimbarea produselor se aplică după ce coletele au fost deschise și tuturor celorlalte situații.

Returul și schimbarea produselor, parte constituentă și integrală a acestor condiții. Produsele achiziționate pe acest site nu se pot schimba sau returna decât în condițiile în care produsul este defect, iar din acest caz produsul nu poate fi folosit.

Cumpărătorul își asumă responsabilitatea de a verifica integritatea coletului (în prezența persoanei care livreaza coletul) și a ambalajelor produselor la primirea coletului, precum și integritatea conținutului conform facturii însoțitoare a produselor. În cazul în care se observă neconcordanțe privind integritatea coletului se refuză preluarea coletului și plata acestuia (dacă e cazul) și se completează un raport de neconformitate împreună cu reprezentantul curierului. Este necesar să păstrați o copie semnată de reprezentantul curierului pentru a ne ajuta să remediem ulterior situația creată. Orice reclamație de acest gen este sesizată în timp de 24 de ore, prin mail, către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.. Orice reclamație ulterioară, în special neînsoțită de rapoarte de neconformitate semnate în prezența agentului de livrări, este nulă.

În cazul în care produsul comandat este defect astfel încât produsul nu poate fi folosit vom trimite un nou produs identic, în următoarele condiții:

• Trebuie să notificați PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. prin email în termen de 1 (o) zi de la data primirii produsului defect.
• După primirea instrucțiunilor de la PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. prin e-mail, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea respectivelor instrucțiuni, trebuie să returnați pe cheltuiala și riscul dumneavoastră produsul defect la adresa indicată de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L..
• După ce PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. primește produsul defect și stabilește că produsul nu a fost folosit și că există o defecțiune de fabricație a produsului, PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. va expedia un produs nou la adresa cumpărătorului, returnând inclusiv taxele de expediere pe care cumpărătorul le-a suportat pentru a trimite produsul defect.

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru prejudicii cauzate de întârzieri în livrarea comenzilor din cauza unor factori externi: condiții meteo nefavorabile, accidente rutiere, greve, calamități, manifestări de stradă sau alte situații speciale ce ar putea împiedica curierul rapid sau Poșta Română să livreze la coletele timp (exemplu de alte situații: erori de sistem ale transportatorilor, volum mare pe ruta respectivă, etc). PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de nelivrarea la timp a produselor.

Colete nelivrate:

Comenzi expediate prin Curierat Rapid

Produsele comercializate pe site:

În cazul în care comanda dumneavoastră nu a fost livrată după 2 zile lucrătoare de la expedierea ei vă rugăm să contactați firma de curierat și să îi comunicați numărul de expediere regăsit în mail-ul de confirmare a expedierii. În cazul în care coletul dumneavoastră nu este găsit de compania de curierat vă rugăm să ne contactați la numărul 0723 77 42 00.
Din diverse motive este posibil ca livrările efectuate de transportator să nu fie făcute în maxim 2 zile lucrătoare (condiții meteo nefavorabile, greve, erori de sistem, etc), iar in aceste situații vă rugăm să cereți detalii despre coletul dumneavoastră în scris sau telefonic, firmei de curierat, folosind numărul de urmărire regăsit în mail-ul primit de la noi, iar în cazul în care nu sunteți mulțumiți de serviciile de transport furnizate de firma de curierat vă rugăm să faceți reclamație în scris către transportator și să ne anunțați de situația creată pentru a face reclamație la rândul nostru.

Comenzi expediate prin Poșta Română

Poșta Română livrează coletele în 3-5 zile lucrătoare de la data expedierii lor, în funcție de zona adresei destinatarului. În cazul în care nu ați primit avizul coletului după 5 zile lucrătoare de la data primirii confirmării de expediere vă rugăm să luați legătura cu oficiul poștal de care aparțineți pentru a vă asigura că nu este o problemă de avizare. În cazul în care oficiul poștal vă informează că nu ați primit coletul vă rugăm să ne contactați. Legal avem dreptul și vom face reclamație după 10 zile de la data la care coletul trebuia să fie avizat, iar soluționarea reclamațiilor se face în termen de 30 zile. Coletele sunt asigurate și în momentul în care ni se confirmă pierderea lor definitivă vă vom expedia din nou comanda sau vom restitui suma aferentă facturii. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru întârzierile coletelor cauzate de funcționarea defectuoasă a Poștei Române. Vă punem la dispoziție în orice moment dovada expedierii coletului dumneavoastră.

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu va restitui sumele aferente comenzilor și nici nu va retrimite coletele achitate în avans decât după ce compania de curierat sau Poșta Română confirmă că a fost pierdut coletul dumneavoastră. Puteți oricând lua legătura cu firma de curierat sau Poșta Română pentru a verifica stadiul reclamațiilor noastre. În cazul în care coletul dumneavoastră se întoarce la noi pentru că dumneavoastră nu l-ați ridicat de la Poșta Română vom returna suma produselor în contul dumneavoastră, dar nu și taxa de transport.

Colete achitate în avans, returnate la expeditor

În cazul în care coletul dumneavoastră este returnat la noi pentru că dumneavoastră nu l-ați ridicat de la Poșta Română vom returna suma produselor în contul dumneavoastră (contul folosit pentru plata facturii), dar nu și taxele de transport, inclusiv cele achitate de noi pentru retur. Poșta Română trimite aviz de înștiințare a primirii coletului dumneavoastră în oficiul poștal și după 24 de ore se trimite reaviz. Poșta Română păstrează coletele în depozitele lor timp de 10 zile, apoi le returnează expeditorului. Taxele de retur sunt calculate la momentul ridicării returului, vom pune la dispoziția dumneavoastră chitanța cu dovada plății acestor taxe. În cazul în care nu ați primit nici aviz nici reaviz vă rugăm să faceți reclamație la oficiul poștal de care aparțineți.
În cazul în care coletul dumneavoastră este returnat la noi pentru că dumneavoastră nu l-ați preluat de la curier, vom returna suma produselor în contul dumneavoastră (contul folosit pentru plata facturii), dar nu și taxele de transport, inclusiv cele achitate de noi pentru retur. Curierul încearcă două livrări la adresa furnizată de dumneavoastră și apoi trimite cerere de retur către noi. Înainte de a confirma returul vom încerca să vă contactăm telefonic și/sau prin email pentru a vă înștiința despre statusul comenzii dumneavoastră. Este posibil ca din diverse motive personale să refuzați comanda dumneavoastră, iar în acest caz veți achita taxele de retur care sunt în valoare de 15 lei (TVA inclus), sumă reținută din valoarea produselor achitată în avans.

Scrisorile, Întrebările și Comentariile:

Confirmați și acceptați faptul că prin trimiterea către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. de scrisori, fie în scris sau prin email, conferiți către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. fără nici un cost, dreptul și licență perpetuă, irevocabilă, non-exclusivă, universală de a conduce către, de a folosi, de a reproduce, de a transmite, de a modifica, de a adapta, de a publica, de a afișa, de a distribui, de a traduce și a sublicenția asemenea material (integral sau parțial) sau de a-l integra în alte lucrări sub orice formă, media sau tehnologie existența în prezent sau ce se va dezvolta în viitor, privind dreptul integral de copyright ce poate exista în acest caz. Mai mult, prin transmiterea de conținut către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. confirmați și garantați că aveți autoritatea de a garanta asemenea drepturi și că acest conținut transmis nu va încălca niciun drept al nici unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la copyright, mărci înregistrate sau drepturi private.

Utilizarea parolelor:

Folosirea zonelor din Site care sunt protejate de o parolă este restricționată persoanelor cărora le-a fost acordată permisiunea și parola pentru a accesa asemenea zone (denumită în continuare „Persoană Autorizată”). Parola nu poate fi distribuită altor persoane, iar Persoana Autorizată este responsabilă pentru orice sau toate daunele PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. apărute în urmă distribuirii parolei.

Modificări:

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. își rezervă dreptul în orice moment de a schimba termenii acestui contract, de a schimba site-ul, inclusiv de a elimina sau întrerupe continuitatea conținutului sau specificațiilor site-ului, restricționând orele de disponibilitate sau de a limita utilizarea permisă, sau de a modifica orice taxe sau tarife folosite în vederea folosirii site-ului, inclusiv instituirea unor noi taxe sau mărirea acestora sau a oricăror alte servicii în acest sens. Acest Contract poate fi modificat de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. în orice moment prin publicarea termenilor modificați pe site, iar continuarea folosirii site-ului ulterior acestor schimbări va fi considerată acceptarea acestor modificări de termeni și condiții.

Diverse:

Acceptați faptul că acest contract este încheiat în România și este guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română, exclusiv de alegerea legilor curții. Fiecare parte a acestui contract se supune exclusiv jurisdicției Judecatoriei din Brașov, România și îndreaptă orice alte obiecțiuni, forumuri de inconveniență, loc de judecată sau jurisdicție către aceasta Judecatorie. În orice acțiune privind acest contract, partea inițiatoare va suporta costurile și tarifele avocaților. În eventualitatea faptului că prevederile acestui contract vor fi disputate în cadrul unui proces, tribunal sau jurisdicție competentă ca fiind inaplicabile, acele prevederi vor fi limitate sau eliminate în așa fel încât acest contract va rămâne în vigoare și cu titlu executoriu. Acest contract reprezintă întreaga înțelegere între părțile implicate aparținând subiectului expus și orice sau toate înțelegerile verbale sau scrise existente între părți anterioare acestui contract sunt anulate în mod expres pe această cale. Nici un act de renunțare a unei părți în cazul încălcării prevederilor contractuale sau neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract nu va fi considerat un act de renunțare în cazul oricărei încălcări anterioare sau ulterioare prevederilor sau obligațiilor. Orice titlu, etichetă sau titlu de paragraf conținute în acest Contract este introdus doar pentru necesitate și sub nicio formă nu definește sau explică paragrafele.

Site Optimizat de Agent Promovator

CONTACTEAZĂ-NE

Îți vom raspunde în cel mai scurt timp.

Se trimit datele

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?