Termeni și condiții

Folosirea acestui website (denumit în continuare „site”) constituie acceptul dumneavoastră privind următorii termeni generali și condiții (denumiți în continuare „contract”). Aceste condiții generale se aplică în ceea ce privește utilizarea site-ului, orice comandă plasată, orice achiziție făcută prin intermediul site-ului și a oricărei alte înțelegeri încheiate între dumneavoastră și PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. cu următoarele date de identificare: CUI: 36056142 din data 10.05.2016, J8/1044/10.05.2016.

Drepturile proprietății intelectuale ale acestui Site precum și toate materialele conținute de acesta, inclusiv, dar nelimitându-se la imagini, text, fotografii, design, pictograme și ilustrații, excepție făcând acelea care sunt deja protejate de drepturile de copyright și proprietate intelectuală, sunt proprietatea PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. sau afiliaților săi. Pentru a reproduce, republica, modifica, încărca, publica, transmite, redistribui sau afișa public material preluat de pe acest site, aveți nevoie de permisiunea scrisă a PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.. Mărcile înregistrate și logo-urile utilizate și afișate în cadrul acestui site sunt mărci înregistrate ale PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. și ale altora. Nici o parte din conținutul acestui site nu trebuie interpretată ca fiind acordată cu titlu gratuit, prin implicarea sau prin orice altă modalitate, a oricărei licențe sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate afișate pe site fără a avea permisiunea scrisă a proprietarului mărcilor înregistrate. Utilizatorii pot vizualiza și descărca material de pe acest site doar în scopuri personale, necomerciale privind utilizarea la domiciliu, această permisiune fiind considerată adecvată acestui contract. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. vă impune drepturile sale intelectuale conform măsurilor legale în vigoare. Orice alte drepturi care nu sunt în mod expres garantat în cadrul acestui Contract sunt rezervate de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L.

Reguli generale:

Administratorul site-ului declară următoarele:

Atenționare privind Produsele/Sfaturile:

Acest website nu oferă consiliere medicală și nici nu încearcă să diagnosticheze.

Atenționare privind Informația/Recomandările:

Scopul acestui site este de a prezenta ideile și percepțiile autorului în ceea ce privește consilierea online. Informațiile și recomandările prezentate reflectă strict opiniile, percepțiile și cunoștințele autorului privind subiectul și produsele menționate.

Atenționare privind Garanția:

Conținutul acestui site este furnizat „așa cum este” și fără garanții de orice fel, fie ele precizate în mod expres sau subînțelese. Produsele vândute prin intermediul site-ului sunt vândute „așa cum sunt”, fără garanții de orice fel, fie ele precizate în mod expres sau subînțelese. Conform măsurilor permise de legea în vigoare, PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. renunță la toate garanțiile, exprimate sau insinuate, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicate ale comerțului, titulaturii și non-infringement ale unui scop în particular.

Anularea privind interzicerile. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, accesul la Site și/sau furnizarea oricărei cantități a oricărui produs sau serviciu oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicții daca se dorește acest lucru.

Codul de conduită prin care sunteți de acord să nu:

• Restrictionați sau impiedicați orice alt utilizator de a folosi site-ul și serviciile acestuia;
• Transmiteți orice fel de informație sau materiale ilegale, fraudulente, amenințătoare, abuzive, calomniatoare, defăimătoare, obscene sau inacceptabile, menite să rănească sau orice informație sau materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament ce poate fi considerat infracțiune, să dea naștere unor răspunderi civile sau să încalce în orice alt fel legea;
• Transmiteți nicio informație sau software care să conțină un virus, un worm, un virus de tip Troian sau alte componente dăunătoare sau perturbatoare;
• Transmiteți materiale care să violeze drepturile intelectuale ale unei alte părți;
• Folosiți site-ul pentru orice fel de reclamă sau scopuri ilegale;
• Modificați, adaptați, sublicențiați, traduceți, vindeți, decompilați sau dezasamblați orice parte a site-ului.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și compensați PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. de și împotriva tuturor și oricăror solicitări, daune, costuri sau alte cheltuieli, inclusiv de toate cheltuielile cu avocații privind taxe de arbitrare, în orice tribunal sau proces care ar putea apărea, direct sau indirect, din încălcarea acestui contract din partea dumneavoastră (inclusiv a încălcării Codului de Conduită) sau/și din orice alte activități desfășurate de dumneavoastră în legătură cu acest site. Această secțiune rămâne valabilă în cazul terminării acestui contract, indiferent de motiv.

Limitarea răspunderii:

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi) rezultând din:

Achiziții:

Există posibilitatea ca, în cazul în care doriți să faceți achiziții ale serviciilor sau produselor descrise în cadrul site-ului, să vi se solicite anumite informații inclusiv, dar fără a se limita la adresa de email și numărul dumneavoastră de telefon. Vă rugăm înțelegeți că asemenea informații vor fi tratate confidențial de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. De asemenea considerăm acceptul dumneavoastră privind informațiile furnizate ca fiind precise, complete și actuale. Totodată, sunteți de acord să achitați toate taxele ce pot apărea datorită altor utilizatori ai contului dumneavoastră. Prețurile afișate pe site sunt în Ron și nu conțin TVA. PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile de pe site.

Serviciile de consiliere online se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Dacă nu aveti aceasta vârsta este necesar acordul scris al unui parinte / tutore legal.
Serviciile de consiliere online iți ofera garantia confidențialității. Nici o informație legată de clienții noștri nu va fi făcută publică.
Serviciile de consiliere online nu oferă o evaluare clinică.
Timpul alocat unei ședințe este de 45 minute. Frecvența ședințelor este stabilită de comun acord.

Comentarii, Întrebari și Răspunsuri

Înscrierea de comentarii, întrebări și răspunsuri se poate face, de catre Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Comentarii”. Informațiile înscrise pot fi atat pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
În momentul înregistrarii unui anumit Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda site-ului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul site-ului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Comentariu/Intrebare/Raspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

Politica de confidențialitate:

Sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate regăsită aici, ați citit și înțeles toate informațiile necesare. De asemenea, prin acordul cu Termenii și condițiile noastre înțelegeți și sunteți de acord cu procesarea datelor personale în scopul facturării serviciilor și expedierii coletelor aferente comenzilor dumneavoastră.

Dizolvarea contractului de vânzare pentru produsele vândute pe site:

Dreptul dumneavoastră de a vă retrage dintr-un contract de vânzare de produse achiziționate la distanță, conform prevederilor legale în legătură cu vânzarea la distanță și orice implementare în acest sens în legislația națională (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), poate fi exercitat în următoarele condiții: Trebuie să notificați decizia dumneavoastră de retragere printr-o declarație neechivocă PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. prin e-mail (în secțiunea Contact se regăsesc toate datele noastre de contact) în termen de 14 (paisprezece) zile. Această notificare trebuie să conțină numele dumneavostră, data la care ați plasat comanda și data la care ați primit produsele noastre.

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru prejudicii cauzate de neefectuarea la timp a serviciilor din cauza unor factori externi: condiții meteo nefavorabile, accidente rutiere, greve, calamități, manifestări de stradă sau alte situații speciale (exemplu de alte situații: erori de sistem, etc). PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de neefectuarea la timp a serviciilor.

Scrisorile, Întrebările și Comentariile:

Confirmați și acceptați faptul că prin trimiterea către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. de scrisori, fie în scris sau prin email, conferiți către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. fără nici un cost, dreptul și licență perpetuă, irevocabilă, non-exclusivă, universală de a conduce către, de a folosi, de a reproduce, de a transmite, de a modifica, de a adapta, de a publica, de a afișa, de a distribui, de a traduce și a sublicenția asemenea material (integral sau parțial) sau de a-l integra în alte lucrări sub orice formă, media sau tehnologie existența în prezent sau ce se va dezvolta în viitor, privind dreptul integral de copyright ce poate exista în acest caz. Mai mult, prin transmiterea de conținut către PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. confirmați și garantați că aveți autoritatea de a garanta asemenea drepturi și că acest conținut transmis nu va încălca niciun drept al nici unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la copyright, mărci înregistrate sau drepturi private.

Utilizarea parolelor:

Folosirea zonelor din Site care sunt protejate de o parolă este restricționată persoanelor cărora le-a fost acordată permisiunea și parola pentru a accesa asemenea zone (denumită în continuare „Persoană Autorizată”). Parola nu poate fi distribuită altor persoane, iar Persoana Autorizată este responsabilă pentru orice sau toate daunele PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. apărute în urmă distribuirii parolei.

Modificări:

PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. își rezervă dreptul în orice moment de a schimba termenii acestui contract, de a schimba site-ul, inclusiv de a elimina sau întrerupe continuitatea conținutului sau specificațiilor site-ului, restricționând orele de disponibilitate sau de a limita utilizarea permisă, sau de a modifica orice taxe sau tarife folosite în vederea folosirii site-ului, inclusiv instituirea unor noi taxe sau mărirea acestora sau a oricăror alte servicii în acest sens. Acest Contract poate fi modificat de PORTAL ECHILIBRULTAU S.R.L. în orice moment prin publicarea termenilor modificați pe site, iar continuarea folosirii site-ului ulterior acestor schimbări va fi considerată acceptarea acestor modificări de termeni și condiții.

Diverse:

Acceptați faptul că acest contract este încheiat în România și este guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română, exclusiv de alegerea legilor curții. Fiecare parte a acestui contract se supune exclusiv jurisdicției Judecatoriei din Brașov, România și îndreaptă orice alte obiecțiuni, forumuri de inconveniență, loc de judecată sau jurisdicție către aceasta Judecatorie. În orice acțiune privind acest contract, partea inițiatoare va suporta costurile și tarifele avocaților.

În eventualitatea faptului că prevederile acestui contract vor fi disputate în cadrul unui proces, tribunal sau jurisdicție competentă ca fiind inaplicabile, acele prevederi vor fi limitate sau eliminate în așa fel încât acest contract va rămâne în vigoare și cu titlu executoriu. Acest contract reprezintă întreaga înțelegere între părțile implicate aparținând subiectului expus și orice sau toate înțelegerile verbale sau scrise existente între părți anterioare acestui contract sunt anulate în mod expres pe această cale. Nici un act de renunțare a unei părți în cazul încălcării prevederilor contractuale sau neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract nu va fi considerat un act de renunțare în cazul oricărei încălcări anterioare sau ulterioare prevederilor sau obligațiilor. Orice titlu, etichetă sau titlu de paragraf conținute în acest Contract este introdus doar pentru necesitate și sub nicio formă nu definește sau explică paragrafele.